Dane kontaktowe

Urząd Ochrony Danych Osobowych


Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji – p. Marta Mikołajczyk


ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa


tel: 22 531 04 55

e-mail: tdts@uodo.gov.pl