Ankieta oceny szkolenia” Twoje dane – twoja sprawa(…)”, 2 – 3 października 2019 r.

Szanowni Państwo,
Ankieta ma na celu ewaluację zakończonego szkolenia i zebranie Państwa opinii służących organizacji szkoleń w przyszłości. Uprzejmie proszę o odpowiedzi na wszystkie pytania oraz Państwa uwagi.

W formularzu cyfra 5 oznacza najwyższą ocenę natomiast cyfra 1 ocenę najniższą.