Ochrona danych w fazie projektowania (old)

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
zaprasza na seminarium naukowe, pt.
„Ochrona danych w fazie projektowania –
wymogi RODO w tworzeniu oprogramowania”

 

Seminarium zaplanowane zostało z myślą o osobach uczestniczących w procesach wytwarzania oprogramowania tj. programistach i architektach oprogramowania, czy osobach biorących udział w specyfikowaniu wymagań i odbieraniu systemów informatycznych. Jest ono adresowane także do wszystkich tych, którzy są  zainteresowani  tworzeniem systemów i programów zgodnych ze standardami wprowadzonymi przez RODO. Uczestnicy seminarium będą mogli zdobyć wiedzę oraz wziąć udział w dyskusji na temat aktualnej sytuacji prawnej dotyczącej ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na systemy informatyczne.

Nowe – stare wymagania

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wprowadziło, a właściwie doprecyzowało, wiele kwestii znajdujących się na styku zagadnień związanych z tworzeniem oprogramowania a bezpieczeństwem danych osobowych. Rozporządzenie zawiera rozwiązania, które – co prawda – już wcześniej można było spotkać w innych aktach prawnych oraz zestawach dobrych praktyk. Teraz mamy je zebrane w jednym miejscu – w RODO. Podobnie w jednym miejscu – właśnie na niniejszym seminarium – chcemy zebrać wszystkich tych, którzy są zainteresowani wiedzą dotyczącą nowego prawa o ochronie danych osobowych i chcą porozmawiać na temat wykładni niektórych przepisów RODO.

By dobrze zacząć – wytyczne tworzenia oprogramowania

Programiści w swojej pracy wykorzystują różnorodne wzorce projektowe oraz zestawy dobrych praktyk, dzięki którym znacząco zmniejszają ryzyko pominięcia istotnych elementów oraz skracają czas pracy nad oprogramowaniem. Podobnie można też rozumieć niektóre wytyczne wynikające z RODO. Dlatego podczas seminarium chcemy szeroko omówić m.in. nowe zasady Data Protection by Default, czyli domyślnego ustawiania wysokiego poziomu ochrony danych osobowych oraz Data Protection by Design, polegającej na uwzględnieniu ochrony danych w fazie projektowania. Spotkanie to będzie okazją do zaprezentowania praktycznych przykładów, jak poprawnie implementować jedne z większych nowości w prawie z perspektywy tworzenia oprogramowania.

Oprogramowanie przyjazne i użyteczne – wsparcie procesów związanych z ochroną danych

Właściwie zaprojektowane oprogramowanie musi być nie tylko zgodne z wymaganiami dla użytkowników zewnętrznych, ale też dla Inspektorów Ochrony Danych oraz pracowników podmiotu, dla którego ono powstało. Aby ten cel osiągnąć należy uwzględnić takie zagadnienia jak choćby pseudonimizacja i anonimizacja. Jaka jest między nimi różnica, kiedy, po co i które z nich zastosować i jakie proste narzędzia będą pomocne w ich implementacji – to pytania, na które odpowiemy podczas tego wydarzenia. Chcemy także omówić metody szacowania ryzyka oraz wyjaśnić, kiedy niezbędna jest ocena skutków dla ochrony danych. Przedstawimy także metodologię, z której możemy skorzystać w ramach tego działania.

Data wydarzenia: 21 września 2018 r., godz. 10.00-16.00
Miejsce wydarzenia: ul. Chałubińskiego 8 (Oxford Tower), Warszawa
Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Nie przewidujemy listy rezerwowej.

 

Szanowni Państwo,

rejestracja na seminarium naukowe „Ochrona danych w fazie projektowania – wymogi RODO w tworzeniu oprogramowania” została zakończona.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym seminarium.