Przekazywanie danych do państw trzecich (old)

„Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich” – szkolenie dla IOD.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa zaprasza na szkolenie „Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich”. Wydarzenie jest adresowane do inspektorów ochrony danych (IOD), a odbędzie się 20 lutego 2019 r. w Warszawie. 

Proces globalizacji, a co za tym idzie stale rosnący transgraniczny przepływ danych, spowodował, że niezbędne okazało się uregulowanie w Unii Europejskiej kwestii związanych z utrzymaniem odpowiedniego standardu ochrony danych przekazywanych do państw trzecich. Dlatego ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) reguluje również ten aspekt przetwarzania danych. Zgodnie z rozporządzeniem podstawą prawną przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych jest zapewnienie przez administratora danych oraz podmiot przetwarzający odpowiedniego zabezpieczenia. Przekazywanie danych zgodnie z rozporządzeniem może nastąpić  na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych przez: państwo trzecie, dane terytorium, określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim, lub daną organizację międzynarodową. W rozporządzeniu znajdziemy także inne przepisy dotyczące przekazywania danych do państw trzecich, jak i  wyjątki od tych przepisów. Wszystkie te kwestie będą  omawiane podczas zbliżającego się szkolenia. 

Warunki udziału

Szkolenie jest bezpłatne, lecz do udziału w nim uprawnieni są wyłącznie inspektorzy ochrony danych poszczególnych podmiotów. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, a o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Przypominamy, że zmianie ulegają warunki rejestracji na szkolenia. Rejestracja na szkolenie przebiega dwuetapowo:

  • I etap – rejestracja poprzez formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej UODO,
  • II etap – obowiązkowe wypełnienie ankiety, do której link znajdować się będzie w mailu, który zostanie osobom zarejestrowanym przesłany w dniu 13.02.2019 r.

Formularz rejestracyjny jest otwarty do chwili wyczerpania miejsc wolnych. Brak aktywnego linku rejestracyjnego jest jednoznaczne z zamknięciem rejestracji na szkolenie. Nie przewidujemy listy rezerwowej.

W sytuacji pełnienia funkcji IOD w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej, rejestracji należy dokonać raz, a w polu nazwa instytucji należy wpisać wszystkie instytucje, w których pełniona jest funkcja Inspektora Ochrony Danych.

Potwierdzeniem pozytywnie zakończonej rejestracji jest fakt otrzymania wiadomości na podany w formularzu adres mailowy.

Uwaga!

Zarejestrowanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na to wydarzenie. Do osób zarejestrowanych 13 lutego 2019 r. zostanie przesłana informacja potwierdzająca bądź nie udział w szkoleniu. Szczegółowe informacje (w tym plan i miejsca szkolenia) zostaną doręczone zakwalifikowanym uczestnikom drogą elektroniczną również 13 lutego 2019 r.

Szanowni Państwo,

rejestracja na szkolenie „Przekazywanie danych do państw trzecich ”  – szkolenie dla inspektorów ochrony danych została zakończona.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym szkoleniem.