Raport

Raport z realizacji X edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Rok szkolny 2019/2020

Uwaga:
Zgodnie z regulaminem Programu integralnym elementem raportu jest uzupełniony wykaz inicjatyw edukacyjnych. Wykaz należy uzupełnić za pomocą elektronicznego formularza do dnia 31 maja 2020 r.
Formularz dostępny jest pod adresem: https://tdts.uodo.gov.pl/initiative.  Po zalogowaniu do Systemu TDTS, inicjatywy można dodawać w zakładce „Moje inicjatywy” korzystając z menu dostępnego po lewej stronie.