Zasady przetwarzania danych w świetle ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680

„Zasady przetwarzania danych w świetle ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680”, szkolenie dla IOD.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa zaprasza na szkolenie „Zasady przetwarzania danych w świetle ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680”, adresowane do inspektorów ochrony danych (IOD), które odbędzie się 12 lutego 2019 r. w Warszawie.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2019 r.

Podczas szkolenie Inspektorzy danych osobowych dowiedzą się, w jakich przypadkach organy powołane do zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, powinny stosować przepisy RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), a w jakich wchodzącej w życie 6 lutego 2019 r. ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (wdrażającej tzw. dyrektywę policyjną). Odpowiemy także na pytania jakie konsekwencje ma to dla administratorów i jakie ciążą na nich obowiązki, w tym te dotyczące zabezpieczenia danych.

Warunki udziału
Szkolenie jest bezpłatne, lecz do udziału w nim uprawnieni są wyłącznie inspektorzy ochrony danych poszczególnych podmiotów. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, a o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularz rejestracyjny jest otwarty do chwili wyczerpania miejsc wolnych. Brak aktywnego linku rejestracyjnego jest jednoznaczne z zamknięciem rejestracji na szkolenie. Nie przewidujemy listy rezerwowej.

W sytuacji pełnienia funkcji IOD w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej, rejestracji należy dokonać raz, a w polu nazwa instytucji należy wpisać wszystkie instytucje, w których pełniona jest funkcja Inspektora Ochrony Danych.

Potwierdzeniem pozytywnie zakończonej rejestracji jest fakt otrzymania wiadomości na podany w formularzu adres mailowy.

Uwaga!
Zarejestrowanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na to wydarzenie. Do osób zarejestrowanych 5 lutego 2019 r. zostanie przesłana informacja potwierdzająca bądź nie udział w szkoleniu. Szczegółowe informacje (w tym plan i miejsca szkolenia) zostaną doręczone zakwalifikowanym uczestnikom drogą elektroniczną również 05 lutego 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

rejestracja na szkolenie „„Zasady przetwarzania danych w świetle ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680” – szkolenie dla inspektorów ochrony danych została zakończona.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym szkoleniem.